10 گام اساسی در پیشگیری از سرطان

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، 10 گام اساسی در پیشگیری از سرطان را تشریح کرد.

مشاهده خبر:    10 گام اساسی در پیشگیری از سرطان
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی