موضع صالحی درباره کانون و نهادهای امنیتی

سید عباس صالحی درباره احیای مجدد کانون نویسندگان، گفت: وزارت ارشاد در احیای کانون نویسندگان دخالتی نداشته است.

مشاهده خبر:    موضع صالحی درباره کانون و نهادهای امنیتی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی