خودرویی که ‎بدنه‎اش نامرئی ‎می‌شود/ تصاویر

یک خودروی فوق پیشرفته از نوعی فناوری برای نامرئی کردن بدنه استفاده می‌کند.

مشاهده خبر:    خودرویی که ‎بدنه‎اش نامرئی ‎می‌شود/ تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی