دستپخت جدید سروش صحت از نیمه گذشت

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «شمعدونی» به کارگردانی «سروش صحت» از نیمه گذشت.

مشاهده خبر:    دستپخت جدید سروش صحت از نیمه گذشت
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی