قاضی متهم به همسرکشی آزاد می‌شود

قاضی جوان که 9سال قبل به قتل همسر سومش متهم شده ‌بود با جلب‌رضایت اولیای‌دم، از قصاص نجات پیدا کرد و با رای قضات پرونده آزاد می‌شود.

مشاهده خبر:    قاضی متهم به همسرکشی آزاد می‌شود
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی