منو تو چت

,منو تو چت,منو تو چتر,منو تو چت مجید,من و تو چت روم,نامو منو تو چتر و باران,منو تو یه چتر,منو تو یه چتر مهراد جم,اهنگ منو تو بایه چتر باز,من و تو چتروم,من تو چت روم,منه بی تو یه چتر نم نم بارون,منه بی تو یه چترو نم نم بارون,اهنگ میزنه بارون منو تو زیر یه چتر,من و تو زیر یه چتر قفله دستامون,اهنگ من و تو با یه چتر باز